Skip to main content

Jeg er postdoktor i prosjektet PackTech, hvor jeg forsker på effekten av ulike prosessteknologier kombinert med ulike emballasjematerialer. Jeg tok doktorgraden min ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet som en del av OPTiMAT-prosjektet fra Institutt for bioteknologi og matvitenskap (2018-2021). Min doktorgradsavhandling “Chilling of Atlantic salmon in refrigerated seawater” sammenligner lagringsmetoden for superkjøling av hel laks i nedkjølt sjøvann mot den tradisjonelle metoden som is gjennom hele verdikjeden.