Published 2024

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-778-5

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Bergsnev, Kamilla; Govaerts, Florent; Altintzoglou, Themistoklis

Series : Nofima rapportserie 8/2024

Year : 2024

Research areas

Consumer insight

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Sjømatkonsumet avtar i Norge, spesielt hos de unge voksne. Tidligere forskning har vist at pris og sensoriske egenskaper er avgjørende for matvalg, inkludert sjømat. Forskning har også vist at faktorer som både tilgjengelighet og kunnskap om matlaging påvirker sjømatkonsumet hos de unge voksne i Norge. Å forstå matvalg og preferanser er et stort og komplekst tema og vi vil derfor utvide forståelsen ved å undersøke de emosjonelle responsene unge voksne har til sjømat. I dette prosjektet har fokuset vært rettet mot mindre utforskede faktorer som emosjoner, språk og kontekst, for å utforske hvordan dette kan påvirke sjømatkonsumet. Ved hjelp av de nyeste teknologiene og metodene innen forbrukerforskning har vi utført en eksplorativ studie der vi satte oppe et eksperiment med et utvalg av 40 unge voksne for å teste emosjoner til sjømatord, sammen med lukttester av fersk fisk i ulike VR (Virtual reality) kontekster. Resultatene viser at de unge voksne generelt har positive emosjonelle responser til sjømat, men ikke til alle sjømatord. Disse resultatene kan gi en pekepinn til aktører om at det kan være hensiktsmessig å øke mangfoldet av sjømat for å skape positive opplevelser til ulike produkter, øke aksept for nye produkter, og det kan også være hensiktsmessig å vurdere konteksten der sjømat presenteres.

Contacts:

Topics associated with the publication