Published 2022

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-723-5

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Iversen, Audun; Ziegler, Friederike; Rotabakk, Bjørn Tore

Series : Nofima rapportserie 21/2022

Year : 2022

Research areas

Economy and profitability

Sustainability

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Denne rapporten undersøker økonomiske og miljømessige effekter av superkjøling av laks. Effektene belyses gjennom eksempler på to viktige varestrømmer, laks til Europa med trailer og flyfraktet laks til Asia. Superkjøling av laks kan bidra til reduserte utslipp av klimagasser og betydelige kostnadsbesparelser ved at man reduserer bruk av is. Ved å eliminere behovet for is i kassene kan kassene fylles med inntil 20 % mer fisk. Utslippene og kostnadene til emballasje og transport kan dermed reduseres tilsvarende. I første omgang kan utslipp og kostnader reduseres for de store volumene som går til Europa med trailer og med fly til Asia og USA, men superkjøling kan også i fremtiden erstatte en større del av flyfrakten til USA, og muligens Asia, om holdbarheten forlenges tilstrekkelig. Økt kvalitet og økt holdbarhet styrker argumentene for superkjøling ytterligere.

Contacts:

Topics associated with the publication