Published 2022

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-714-3

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Heide, Morten; Skuland, Aase Vorre; Rotabakk, Bjørn Tore

Series : Nofima rapportserie 12/2022

Year : 2022

Research areas

Consumer insight

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Denne undersøkelsen skulle frembringe ny kunnskap om hvordan konserveringsmetodene fersk og tint påvirker forbrukeroppfatninger av laks, samt hvordan det å erstatte fersk med tint laks påvirker forbrukeraksept og betalingsvillighet. Data ble innsamlet gjennom en spørreundersøkelse i Japan og USA, samt sensorisk blindtest av fersk og tint laks i Norge. Resultatene viser at forbrukerne fra USA og Japan hadde ulike assosiasjoner og holdninger til fersk og tint laks. Forsøk på å påvirke holdningen til tint laks med informasjon om karbonavtrykk hadde ingen stor effekt. Videre viste resultatene at tinte produkter må ha minst like god kvalitet som fersk for å lykkes i disse markedene. Betalingsvilligheten for tint laks var 30 % lavere i begge markedene. En segmenteringsanalyse viste at det finnes en gruppe miljøbevisste forbrukere i begge markedene som ønsket laks med lavt karbonavtrykk. Dette segmentet virker å være svært interessant som målgruppe for tint laks. Resultatene fra blindtest viste at forbrukerne ikke oppfattet sensoriske forskjeller mellom fersk og tint laks som var servert kokt og rå. Videre undersøkelser for å bekrefte betalingsvillighet og resultatene fra blindtest av fersk og tint laks anbefales.

Contacts:

Topics associated with the publication