Published 2016

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-364-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Tobiassen, Torbjørn I; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian

Series : Nofima rapportserie 10/2016

Year : 2016

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Målsettingen med prosjektet var å undersøke henholdsvis: • Om stresset torsk får redusert koaguleringstid sammenlignet med ustresset torsk, og om dette kan påvirke graden av blodtømming. • Hvordan påvirker økt aktivitet/stress blodmengden i fileten. • Hvordan påvirker temperatur blodets egenskaper. • Om opphold/lagring i blodvann påvirker torskens utblødning, kvalitet og holdbarhet som fersk. Resultatene fra prosjektet viser: • At muskelen til fisken påvirkes negativt av stress. • Blodet til fisken påvirkes også av stress og temperatur ved at koaguleringen av blodet går raskere ved økt stress og høy temperatur. • Stress av fisken kan være i/på redskap eller ombord etter fangst, og medfører mer blod i muskelen. • Om fisken er avlivet eller ligger og dør ombord, påvirker blodmengden i fileten. • Tiden før bløgging er klart viktigst og da spesielt hvis fisken ikke blir avlivet/bedøvet når den kommer ombord. • Om fisken lagres i rent eller kontaminert vann har størst innvirkning på sensorisk kvalitet og da spesielt hvis fisken er sløyd. • Temperatur er viktig for holdbarheten og resultatene viser at forhøyet temperatur i 24 timer har stor innvirkning på holdbarheten til fisken

Contacts: