Published 2014

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-164-6

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth

Series : Nofima rapportserie 8/2014

Year : 2014

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Målet med dette prosjektet var å øke verdiskapningen av marint restråstoff ved å utvikle bioteknologiske løsninger som kan frigjøre P fra fiskebein og gjøre P mer tilgjengelig for laks, samt å utvikle nye marine P ingredienser som kan bidra til en mer bærekraftig, kostnads- og miljøvennlig utnyttelse av tilgjengelige marine ressurser. Det er utviklet og optimalisert en prosess for syrehydrolyse av P i beinfraksjon fra sildeavskjær, og resultatene våre viser at omtrent 90 % av P i avskjæret kan frigjøres ved hydrolyse i sterke syrer (H2SO4). Det er gjennomført et 13 ukers fôringsforsøk med laksesmolt etter sjøutsett. Basert på resultat for vekst, røntgen, P fordøyelighet, P retensjon, spesifikt P nivå i hel fisk, bein og skjell, samt utnyttelse av P fra fôret, kan det konkluderes med at P i FBH fra sild er like biologisk tilgjengelig som for krystallinske former av P (mono Na-P). Det er dokumentert at P behovet i laksesmolt er dekket med 0,7 % løselig P i fôret. Smolt fôret med Lav P kontroll diett (0,46 % løselig P) viste oppregulering av en markør for opptak av P i tarm (NaPi) og av en markør for beindannelse i virvler (ALP) noe som indikerer at disse markørene kan fungere som sensitive P mangelmarkører i smolt. Nye P anbefalinger basert på løselig P gir grunnlag for å formulere laksefôr nær reelt P behov slik at man kan oppnå høy P fordøyelighet og P retensjon i fisk og redusert P utslipp til miljøet. Bedre utnyttelse av tilgjengelige marine ressurser kan bidra til en mer bærekraftig, kostnads- og miljøvennlig fiskeoppdrett og godt omdømme for norsk oppdrettsfisk globalt.

Contacts: