Published 2024

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-791-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Moen, Birgitte; Langsrud, Solveig; Fagerlund, Annette

Series : Nofima rapportserie 20/2024

Year : 2024

Research areas

Shelf life and food safety

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Dagens referansemetode for påvisning av Listeria monocytogenes tar minimum to dager før man får et endelig svar. Dette reduserer mulighetene for å gjøre risikoreduserende tiltak. Prosjektet har kartlagt dagens kommersielle metoder og gitt en oversikt over nye teknologier og metoder for å vurdere om det er teknologisk mulig å få påvisningstiden ned til 20-30 minutter. Dagens raskeste validerte metode (real-time PCR) tar 20 timer hvorav 90% av tiden er oppformeringstrinnet og 10% er påvisningstrinnet. Dersom teknologiske barrierer overkommes og markedet etterspør det, kan det i framtiden være mulig å komme ned på en analysetid på 8-10 timer. Dette vil bety at en stor andel laks- og ørretbedrifter kan varsle renholdere før neste renhold og holde tilbake produkter før de når markedet. Det kan være mulig å utvikle metodikk med kortere tid før analysesvar, i beste fall ned mot 30 minutter, men den vil være mindre sensitiv enn regelverket krever. Denne typen tester vil likevel kunne være et nyttig tillegg til ISO-validerte metoder. Nye metoder bør i tillegg til hurtighet fokusere på å skille mellom levende og døde bakterier, samt gi mer enn bare et positivt eller negativt svar, dvs. genotyping.

Contacts:

Topics associated with the publication