Published 2023

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-758-7

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Hersleth, Margrethe

Series : Nofima rapportserie 24/2023

Year : 2023

Research areas

Market studies

Resource management

Sustainability

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Denne rapporten inngår som en del av Nofima’s leveranse til Landbruksdirektoratet i prosjektet «Produktutvikling av økologisk mat og drikke fra norsk jordbruk». Representanter fra norske dagligvarekjeder har blitt intervjuet om utvikling i markedet for økologiske produkter i Norge. De har blitt spurt om utvikling i etterspørsel og tilbud av økologiske produkter, barrierer i markedet for omsetning av økologiske produkter og mulige tiltak dersom man ønsker å øke omsetningen av økologisk mat. Resultatene viser at hvis man ønsker å øke omsetning av økologisk mat i Norge bør det defineres konkrete politiske mål/ambisjoner og det finnes potensiale i markedet for økt omsetning av frukt, grønt og meieriprodukter. Tiltak for økt bruk av økologisk mat innen storhusholdningssektor bør videreføres, det må jobbes med omdømmebygging og kvalitet, og man bør synliggjøre at økologiske prinsipper er positivt for et bærekraftig landbruk i Norge.

Topics associated with the publication