Published 2023

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Havforskningsinstituttet

Publication type : Report

Contributors : Humborstad, Odd Børre; Anders, Neil; Jørgensen, Terje; Løkkeborg, Svein; Saltskår, Jostein; Schuster, Erik; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Siikavuopio, Sten Ivar; Hustad, Anette; Thesslund, Tina H.E.

Series : Rapport fra havforskningen 2023 - 51

Year : 2023

Research areas

Capture fisheries

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Prosjektet «Utvikling av et miljø- og ressursvennlig teinefiske etter snøkrabbe» har bestått av fire arbeidspakker og ble gjennomført som en kombinasjon av atferdsforsøk i lab og fiskeforsøk i felt. I den første arbeidspakken «Økt fangsteffektivitet for krabber over minstemål» ble det vist at små masker i teinene øker fangst av alle størrelsesgrupper. I den andre arbeidspakken «Effektiv utsortering av undermålskrabber på fiskedypet» ble det vist at spalter effektivt sorterer ut undermålskrabbe, men det tapes også overmålskrabbe. Spaltene kan også lett tilstoppes av overmålskrabbe. Teinene selekterer mye ut gjennom bunnen på vei til overflaten og her er det potensiale til å sortere ut enda mer med alternativ bunnutforming. Plastkrager for å hindre undermålskrabbe i å nå inngangen på toppen av teinene fungerte ikke. Krabben fikk lett tak i uregelmessigheter i kragen og klatret over hinderet. I den tredje arbeidspakken «Rømmingsåpninger i tapte teiner» ble det testet ulike tykkelser av bomullstråd i kommersielt fiskeri. Bomullstråd er foreløpig den enkleste måten å forhindre spøkelsesfiske når teiner går tapt. Det ble også gjort forsøk på standardisering av bomullstråd gjennom flere strekkcelletester, ulike metoder for måling av diameter samt ved å tilføye Rtex (vekt per 1000 meter) for beskrivelse av tråd. I den fjerde arbeidspakken «Undervannsbøye med akustisk utløser (IceCatcher)» ble det gjort flere vellykkede funksjonstester om bord på forskningsfartøy, mens det fortsatt mangler tester i fiskeri under kommersiell fangst og reelle isforhold. Prosjektet har gitt et betydelig bidrag til vår forståelse av effektivitet og seleksjon i snøkrabbeteiner. En viktig konklusjon fra studiene er at utformingen teinene har i dag er den hittil beste balansen mellom effektivitet og seleksjon. Det bør imidlertid gjennomføres fiskeforsøk med ulike maskestørrelser for å ytterligere redusere fangst av undermålskrabbe som vil bli enda viktigere med en forespeilet kvotetildeling og høyre pris for den største krabben. Arbeidet med nedbrytbar tråd har blitt brukt i rådgivningen fra HI og grunnlag for et nært forestående påbud i snøkrabbefisket. Konseptutviklingen av IceCatcher viser at det er fullt mulig å lage systemer som kan forhindre tap av redskap, men at det må rettes betydelig innsats for å komme fram til et ferdigutviklet produkt og kommersialisering.

Contacts: