Published 2022

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-724-2

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Wold, Jens Petter; Andersen, Petter Vejle; González Reboredo, Rodrigo; Tschudi, Jon; O’Farrell, Marion

Series : Nofima rapportserie 22/2022

Year : 2022

Research areas

Digitalisation

Quality and measurement methods

Preservation

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I dette prosjektet har en målsetting vært å utvikle et håndholdt instrument for måling av vanninnhold i klippfisk. SINTEF Digital har utviklet en prototype av et NIR instrument som Nofima har testet ut. Resultatene er meget lovende. På et sett av 40 klippfisk, der vanninnholdet varierte fra 39.4 – 52.8%, kunne vi med dette instrumentet lage en kalibrering som kan anslå vanninnholdet med en nøyaktighet på ±1.3 %-poeng. Dette er omtrent like bra som det som oppnås med et stort og tungt NIR-instrument. Det er også vesentlig bedre enn det man normalt klarer å anslå ved tradisjonell vraking av fisken. Instrumentet er per i dag en prototype og videre utvikling er nødvendig dersom det skal bli tilgjengelig for næringa.

Contacts:

Topics associated with the publication