Published 2017

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-534-7

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; Honkanen, Pirjo

Series : Nofima rapportserie 35/2017

Year : 2017

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Bestanden av stillehavsøsters i Norge har hatt en dramatisk økning de siste årene. Denne rapporten undersøker markedsmessige muligheter og barrierer for stillehavsøsters som en ekspansiv sjømatressurs fra Norge. Resultatene viser at handel med østers relativt begrenset, med totalt eksportvolum på 60.000 tonn i året på verdensbasis. Østersproduksjonen i EU er på cirka 110.000 tonn (2015), og den totale eksporten var på 22.000 tonn (2016), hovedsakelig til andre EU land. Av dette var 13.000 tonn levende stillehavsøsters. De viktigste importlandene var Frankrike, Italia og Spania (basert på volum). Det totale markedet for levende østers i Norge er på cirka 90 tonn. Av dette blir cirka 30 tonn produsert i Norge, utelukkende gjennom villfangst (håndplukking). Basert på resultatene i denne rapporten finnes det et markedsmessig potensial for å øke uttak av stillehavsøsters i Norge. I første omgang virker det norske markedet å ha størst potensiale for utvikling. Betalingsvilligheten er høy, og det virker som norsk østers har godt omdømme i Norge. Hvis man ønsker å eksportere norsk stillehavsøsters, bør man gjennomføre nærmere undersøkelse av betalingsvillighet for og oppfattelse av norsk østers i utenlandske markeder. Hvor stort volum som er mulig å omsette av norsk stillehavsøsters er avhengig av flere faktorer, som høstingsstrategier, regelverk for levendelagring/oppdrett, betalingsvilje for stillehavsøsters i det norske og utenlandske markedet ved økt norsk produksjon og muligheter for videreforedlede østersprodukter til humant konsum og andre anvendelser.

Contacts: