Published 2015

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-342-8

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Henriksen, Edgar; Opstad, Dag Eivind

Series : Nofima rapportserie 44/2015

Year : 2015

Research areas

Resource management

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Forprosjektet har hatt som formål å avgrense og planlegge et prosjekt for å forebygge ressurs- og økonomisk kriminalitet i fiskerinæringa. I løpet av prosjektperioden er fokus dreid til å utvikle et prosjekt for tverretatlig samarbeid for å øke kvalitet og effektivitet på ressurskontrollen.

Topics associated with the publication