Published 2014

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-168-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Østbye, Tone-Kari K.; Ruyter, Bente; Kristiansen, Inger Øien; Albrektsen, Sissel

Series : Nofima rapportserie 10/2014

Year : 2014

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Vi har indusert intracellulært stress i lakseceller in vitro ved tilsetning av buthionine sulfoximine eller harsk fiskeolje. Hensikten med forsøket var å studere hvorvidt eksponering av cellene med fiskebeinhydrolysater (FBH) fra torsk, kolmule og sild påvirker evnen til å håndtere påført stress og om ulike FBH med ulik prosessering ville gi ulik respons. Alle FBH så ut til å ha en positiv effekt på levercellene ved å nedregulere gener involvert i inflammasjon og stress. I tillegg gav FBH fra kolmule oppregulering av gener involvert i energiomsetningen. Tilsetning av FBH fra kolmule og sild til leverceller fra laks førte til redusert aktivitet av intracellulære antioksidant enzymer SOD, GPX og katalase, mens FBH fra torsk, gav en oppregulering av disse forsvarsmekanismene. Både type nøytraliseringsmiddel, NH3 versus KOH, og sulfat mengde tilført fra svovelsyre (H2SO4) under prosessering av de ulike FBH kan være av betydning for responser hos celler eksponert for de ulike FBH. Våre forsøk viste at sulfat alene fører til hemming av antioksidantene SOD, GPX og katalase. Type nøytraliseringsmiddel og sulfat mengde tilført fra svovelsyre kan dermed være faktorer av betydning for produksjonsresultat i laks. Forsøkene viste at de fleste positive effektene av FBH var av samme karakter som effekter forårsaket av fosfor alene.

Contacts: