Published 2021

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Havforskningsinstituttet

Publication type : Report

Contributors : Humborstad, Odd Børre; Løkkeborg, Svein; Utne-Palm, Anne Christine; Saltskår, Jostein; Siikavuopio, Sten Ivar; Hustad, Anette; Bjørkevoll, Ingebrigt; Helgesen, Paul Jacob

Series : Rapport fra havforskningen 2021 - 58

Year : 2021

Research areas

Capture fisheries

Farmed fish

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Prosjektet “Utvikling av fiske ved oppdrettsanlegg” er et samarbeidsprosjekt mellom forskere, oppdrettere, fiskere og fiskekjøpere. A kvakulturregelverket forbyr fiske nærmere enn 100 meter fra flytende oppdrettsanlegg (100-m sone) for å unngå rømming av oppdrettsfisk. Prosjektet hadde som mål å utvikle effektive metoder for fangst av villfisk ved oppdrettsanlegg, vurdere risiko for rømming av oppdrettsfisk og dokumentere råstoffkvaliteten til sei som samles rundt oppdrettsanlegg.

Contacts:

Topics associated with the publication