Skip to main content

Published 2020

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-626-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten

Series : Nofima rapportserie 10/2020

Year : 2020

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Norske forbrukere har generelt lite kunnskap om innovative matvareteknologier, noe som kan skape skepsis når de først hører om slike teknologier. Kommunikasjon om fordeler ved bruk av ny foredlingsteknologi har et stort potensial for fremtidige differensieringsstrategier, avhengig av teknologi og matvarekategori. For noen matkategorier kan innovativ teknologi føre til forlenget holdbarhet og dermed økt bekvemmelighet. Dette kan brukes til å øke aksept for et skifte inn mot disse innovative teknologiene. I tillegg kan informasjon om spesifikke miljøgevinster ved bruk av innovative matforedlingsteknologier øke aksept og betalingsvilje hos forbrukerne. Veloverveid informasjon rundt begrunnelsen for endringer i matproduksjon og foredling er et viktig verktøy for å øke forbrukeraksept og unngå negative, emosjonelle reaksjoner i etterkant – spesielt med tanke på overdramatisering i media.

Contacts: