Published 2002

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-488-5

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjurdur

Series : Nofima rapportserie 6/2002

Year : 2002

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I de siste årene har det vært en økning i tilsetning av ulike fosfater i næringsmidler for å bedre funksjonelle egenskaper i varen. Men hva er fosfater, hvordan påvirker de næringsmiddelet, og hvor og hvordan er de tillatt brukt? Betegnelsen ”fosfat” rommer mange ulike forbindelser, med ulike egenskaper og effekter på næringsmiddelet. I denne rapporten er det gitt en oversikt over ulike fosfattyper, hva de er og hva de kan kalles. Det er videre presentert regelverk som regulerer tilsats av fosfat i næringsmidler. Til slutt er virkningsmåten og hvordan fosfat kan virke i næringsmidler beskrevet, før det sees på aktuelle bruksområder for fosfater både i kjøtt og i fisk. I de ulike tabellene er det gitt eksempler, ikke en fullstendig oversikt, på navn som er i bruk for de respektive fosfater.

Contacts: