Published 2014

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-178-3

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge

Series : Nofima rapportserie 15/2014

Year : 2014

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Dette prosjektet har omhandlet makrellkonflikten med Færøyene og Island, hvor blant annet økt fiske fra Island og Færøyene og landingsforbud har vært drøftet. Prosjektet har diskutert hvordan konflikten har påvirket markedssituasjonen for makrell og konkurransesituasjonen for norsk industri både på kort og lengre sikt. Landingsforbudet for makrell fra Færøyene og Island medførte tapte landinger fra 2010 for norsk industri, men økte norske kvoter og økte landinger fra andre land har gjort at industrien i denne perioden har fått stor økning i tilgjengelig kvantum. Makrellkonflikten har også påvirket markedssituasjonen for makrell ved at mer fisk søkes solgt i samme markeder som norsk makrell. Markedet for makrell har imidlertid vist seg mer fleksibelt enn ventet, og har tålt det ekstra kvantumet uten dramatisk prisfall. Den fremtidige konkurransesituasjonen vil først og fremst være avhengig av bestandsutviklingen, norsk kvoteandel og i hvilken grad utenlandske båter velger å levere i Norge. Situasjonen for industrien ser imidlertid lys ut de nærmeste årene, med utsikt til større kvoter. Den norske industrien ser ut til å ha mer ledig kapasitet enn den islandske og færøyske, og er dermed godt posisjonert for å ta denne veksten. Utviklingen på lenger sikt vil være avhengig av i hvilken grad færøyske og islandske eksportører klarer å trenge inn i de best betalende markedene. Konkurransen i ressursmarkedet vil avhenge av om den økte kvoten fører til mer kapasitetsoppbygging, enten i Norge eller i de andre landene som produserer makrell.

Contacts: