Skip to main content
Published 2011

Les på norsk

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-843-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Heia, Karsten; Ottestad, Silje; Sivertsen, Agnar Holten; Wold, Jens Petter

Series : Nofima rapportserie 2/2011

Year : 2011

Summary

Opplevd farge og fargeutvikling i laks under lagring og prosessering er viktige kvalitetsaspekter for laks. Arbeidet så langt har vist at opplevd farge varierer mellom ulike fileter og over tid, og ulike teorier er lansert for å forklare dette. Endring i muskelstruktur kan bidra, men en viktig årsak ser ut til å være restblod i muskel. Både simuleringer og reelle målinger har vist at mengde restblod i muskel kan forårsake fargeendringer under lagring og prosessering.

Contacts: