Published 2000

Read in Norwegian

Publication details

Journal : Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi , vol. 10 , p. 69–77 , 2000

International Standard Numbers :
Printed : 0803-6799
Electronic : 1891-0998

Publication type : Academic article

Contributors : Honkanen, Pirjo

Issue : 2

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Sei har lenge vært et "problembarn" for norsk fiskerinæring, med konflikter mellom redskapsgrupper og omsetningsproblemer for å nevne noen. Eksportørene har opplevd stagnasjon på de viktigste markedene, blant annet i Frankrike. Denne artikkelen tar for seg franske konsumenters vurdering av fersk norsk seifilet sammenlignet med eventuelle substitutter som fransk seifilet, dypskinnet seifilet og alaska pollock. Målet var å finne frem til eventuelle forskjeller i produktprofilene, som kan brukes i markedsføringsarbeid. Konsumentene var svært tilfreds med alle fire produktene. Profilene langs 18 produktattributter var relativt like, og det var få oppfattede forskjeller mellom produktene, særlig etter tilberedning og konsum. Forskjellen var størst for egenskaper som farge og utseende. Den norske seifileten kom dårligst ut sammenlignet med de andre produktene. Selv om farge var et viktig evalueringskriterie for konsumentene, synes ikke dypskinning av seifileten å ha noe for seg. Konsumentene syntes ikke å være villige til å betale mer for produktet.

Contacts: