Skip to main content
Published 2014

Les på norsk

Publication details

Publisher : Nofima

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-152-3

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Rode, Tone Mari; Nilsen, Heidi

Series : Nofima rapportserie 2/2014

Year : 2014

Summary

I prosjektet er det gjort forsøk for å undersøke om høytrykksprosessering (HP) kan benyttes for å korte ned modningstiden på reker. To delstudier er foretatt: (1) om HP kan benyttes for å modne rekene på kortere tid, evt. uten bruk av modningslake, og (2) om HP kan benyttes for å tine og modne reker i ett trinn.

Forsøkene viste at reduksjon i modningstid ned mot 510 timer kombinert med høytrykksprosessering vil kunne gi lignende utbytte som dagens modning på cirka 20 timer. Modning av reker i modningslake kombinert med HP gav et høyere utbytte enn modning av reker i ferskvann kombinert med HP.

Det ble ikke påvist at HP, med de testede betingelser, kan benyttes til å tine reker direkte fra frossen tilstand.

Det var en tendens til at reker etter HP var enklere å pille enn ubehandlede kontroll-reker, og andelen hele reker etter pilling var høyere for de høytrykksprosesserte rekene.

Contacts: