Published 2013

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-085-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Lorentzen, Grete; Skuland, Aase Vorre; Sone, Izumi; Johansen, Jørn-Owe; Rotabakk, Bjørn Tore

Series : Nofima rapportserie 21/2013

Year : 2013

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

På oppdrag for FHF er holdbarhet på kjølt cluster av kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus) studert. Målet har vært å komme frem til en anbefalt holdbarhet og i tillegg vise et grunnlag for en fremtidig QIM-analyse som en alternativ måte å fastsette holdbarhet på. Cluster av kongekrabbe ble produsert ved Storbukt Fiskeindustri AS i Honningsvåg. Deretter ble clusterne lagret i 14 døgn på 4 °C og analysert med hensyn på mikrobiologi, sensorikk, farge, pH og salt. En totalvurdering av resultatene viser at kjøtt i legger har en holdbarhet på 8 døgn, mens kjøtt fra skulder har en holdbarhet på 5 døgn. Det er imidlertid lite praktisk for industrien å operere med to holdbarheter på ett produkt. Derfor anbefales en holdbarhet på 5 døgn for kjølt cluster av kongekrabbe produsert under de samme betingelsene som i dette forsøket. I en fremtidig QIM-analyse, viser resultatene at lukt i skulderdelen gir en klar indikasjon på produktets totale kvalitet. Dette vil være viktig ved bruk av en fremtidig QIM analyse.

Contacts: