Published 2001

Read in Norwegian

Publication details

Journal : Carbohydrate Research , vol. 331 , p. 101–106–6 , 2001

Publisher : Elsevier

International Standard Numbers :
Printed : 0008-6215
Electronic : 1873-426X

Publication type : Academic article

Contributors : Knutsen, Svein Halvor; Sletmoen, Marit; Kristensen, Trond; Barbeyron, Tristan; Kloareg, Bernard; Potin, Philippe

Issue : 1

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

En hurtig metode for separasjon og analyse av oligosakkarider dannet fra algepolysakkarider av carrageenan-type etter hydrolyse med iota- og kappa -carrageenase. Artikkelen presenterer metoder for separasjon av lada oligosakkarider basert på gelfiltrering. Kromatografimateriale av type Superdex 30 og Superdex Peptide HR (Pharmacia) som er opprinnelig er produsert for peptidfraksjonereinger er gitt nye anvendelsesområder for separasjon av lada oligosakkarider. Såvel ferdigpakka som selvpakkede kolonner er utprøvd i vandige løsningsmidler som f.eks natrium-klorid og nitrat. Preparative fraksjoneringer av oligosakkaridblandinger kan foretaes i løpet av noe timer, mot dager sammenlignet med etablerte systemer. Koblet opp mot HPLC kan man, med analysetid på ca 15 minutter, lett følge dannelsen av oligosakkaridene under en enzymatisk nedbrytning. Eksempler er gitt med sulfaterte oligosakkarider som er enzymatisk produsert fra ul ike carrageenaner (Gel og fortykningsmidler basert på polysakkari der fra marine alger). Ved bruk av enzymer med bestemt krav til sulfatsubsti tusjon (spesifisitet) kan kommersielle carrageenaner undersøkes m.h. t sulfateringsgrad og regularitet. Med utgangspunkt i definerte substrat Based on the improved performances in speed of chromatographic separation on Superdex-type materials (Pharmacia) compared to conventional media such as Sephadex and Bio Gel-type, a rapid size-exclusion chromatog-raphy (SEC) method was developed for the separation and analysis of carrageenan oligosaccharides. It was used toevaluate the elution profiles of hydrolysates produced by carrageenases specific for kappa- and iot a-carrageenans. Oligosaccharide peaks ranging from di- to dodeca-saccharides were obtained in about 20 min on an analytical scale, whereas preparative runs were completed in a few hours. The method may also be used to monitor polysaccharidedegradation.

Contacts: