Published 2000

Read in Norwegian

Publication details

Journal : Samvirke , vol. 95 , p. 22–23–2 , 2000

International Standard Numbers :
Printed : 0801-3098

Publication type : Article in business/trade/industry journal

Contributors : Mosleth, Ellen F.; Molteberg, Eldrid Lein; Baardseth, Pernille; Uhlen, Anne Kjersti; Magnus, Ellen Merethe

Issue : 3

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

For å bedre bakeegenskapene har det blitt lagt vekt stor vekt på å øke proteininnholdet i norskdyrket hvete. Forsøk ved MATFORSK og Institutt for plantefag ved Norges Landbrukshøgskole viser imidlertid at proteinkvaliteten er den viktigste faktoren, mens proteininnholdet ikke behøver å være så høyt som mølle og bakebransje tidligere har antatt.

Contacts: