Published 2010

Read in Norwegian

Publication details

Journal : Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse , vol. 13 , p. 50–59–10 , 2010

Publisher : Fagbokforlaget

International Standard Numbers :
Printed : 1500-0788
Electronic : 1500-6069

Publication type : Academic article

Contributors : Olsen , Nina Veflen; Elvekrok, Ingunn

Issue : 6

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Hva skal til for å lykkes med innovasjon i nettverk? I denne artikkelen blir data fra 101 nettverk etablert i Norge fra 1995 til 2009, strukturert og analysert.