Published 2000

Read in Norwegian

Publication details

Journal : Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse , vol. 1 , p. 65–79 , 2000

Publisher : Fagbokforlaget

International Standard Numbers :
Printed : 1500-0788
Electronic : 1500-6069

Publication type : Academic article

Contributors : Foss, Lene

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Gryende næringer («emerging industries») er kjennetegnet av høy grad av teknologisk og strategisk usikkerhet. I denne artikkelen argumenteres det for at entreprenører i gryende næringer møter utfordringer med å legitimere nyetableringen i sine omgivelser samt å redusere ekstern usikkerhet. På bakgrunn av økonomiske, sosiologiske, organisasjons- og markedsføringsteoretiske resonnementer antar vi at entreprenører kan legitimere seg i omgivelsene og redusere usikkerhet ved å investere i egen kompetanse, bygge nettverksrelasjoner, integrere andre ledd i produksjonskjeden og vektlegge markedet.