Published 2024

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-782-2

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Mikkelsen, Eirik; Robertsen, Roy; Myhre, Magnus Stoud

Series : Nofima rapportserie 12/2024

Year : 2024

Research areas

Digitalisation

Sustainability

Farmed fish

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Dette er faglig sluttrapport fra prosjektet «Drift og videreutvikling av bærekraftportalen – Fase 2». Prosjektet har vært finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), prosjekt 901541. Prosjektet var en oppfølging og videreføring av prosjektet «Bærekraftindikatorer i norsk havbruk» (FHF-prosjekt 901255), som etablerte tjenesten Bærekraft i havbruk hos Barentswatch: https://www.barentswatch.no/havbruk/. Målet har vært å lage en tjeneste som presenterer indikatorer og informasjon om norsk havbruksnæring sin påvirkning på både den miljømessige, økonomiske og sosiale dimensjonen av bærekraft. Tjenesten presenterer statistikk, tall og fakta om miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft for norsk akvakultur, og har også oversikt over nettsteder og publikasjoner hvor man kan finne mer informasjon om temaet, samt datakildene til tall og indikatorer i portalen. Kildene er offentlige myndigheter og forskning. Data og indikatorer vises for nasjonalt og fylkesnivå. Se mer i det lengre sammendraget i kapittel 1 i rapporten.

Contacts:

Topics associated with the publication