Published 2023

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-770-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Oterhals, Åge; Steinsholm, Silje; Gudbrandsen, Oddrun Anita

Series : Nofima rapportserie 35/2023

Year : 2023

Research areas

Quality and measurement methods

Raw material knowledge

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Rapporten gir en oversikt over innhold av næringsstoffer og uønskede forbindelser i hvitfiskmel fremstilt av restråstoff etter opparbeidelse av torsk, hyse og sei til hodekappet og sløyd fisk (HG) og skinn og beinfri filet. Nivåene er rapportert på basis av fettfritt tørrstoff i presskake og limvann eller på lipidbasis for å kunne sammenligne på tvers av råstoffslag og sesong uten å ta hensyn til variasjon i fett og tørrstoff. Basert på labskalaforsøk er det beregnet massebalanser og fordeling av protein, aske og fett mellom presskake og væskefase i en fiskemelprosess. Dette muliggjør beregning av effekt på utbytte og nivå i mel avhengig av om limvannet inkluderes eller ikke. Nivåene kan konverteres til et typisk hvitfiskmel med 5 % vann og 9 % fett ved å multiplisere med en faktor på 0,86. Kartleggingen inkluderer følgende næringsstoffer: protein og aminosyrer, totale lipider og fettsyrer, aske, vitaminer (A, B, D, E), mineraler (Na, K, Ca, Mg, P, Cu, Fe, I, Mn, Se, Zn), tungmetaller (As, Cd, Hg, Pb) og organiske miljøgifter (PCDD/F, DL-PCB og NDL-PCB). I rapporten påvises effekt av råstofftype, sesong (høst vs. vår), prosess (HG vs. filetproduksjon) og tilsetting av limvann på utbytte og sammensetning av hvitfiskmel.

Contacts:

Topics associated with the publication