Published 2023

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-740-2

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Lillehammer, Marie

Series : Nofima rapportserie 5/2023

Year : 2023

Research areas

Breeding and genetics

Farmed fish

Societal impact

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I denne rapporten kommenteres omfang av innkryssing av rømt oppdrettslaks i norsk villaks som er beskrevet i VRL rapport 17, 2022. Videre utleder forfatter hvordan innkryssing, målt med ulike metoder, er forventet å bli påvirket av tiltak for å forhindre rømming og gjenfangst av rømt fisk. Til slutt diskuteres ulike mål på genetisk endring. Genetisk endring i en populasjon som er utsatt for innkryssing av rømt oppdrettsfisk kan måles på DNA markør nivå, som endring i fiskens egenskaper, eller som endring i fiskens fitness eller grad av tilpasning til et liv i naturen. Sammenhengen mellom disse målene er ikke endelig og vil påvirkes av både ny innkryssing og av naturlig seleksjon.

Contacts: