Published 2008

Read in Norwegian

Publication details

Pages : 26–27

Year : 2008

Publication type : Chapter

Contributors : Thomsen, Mette; Bengtsson, Gunnar; Lea, Per

Part of : Plantemøtet 2008. Grønnsaker, Genressurser, Kulturlandskap, Korn, Proteinvekster/frø, Potet, Grovfôr, Plantehelse/Plantevern, Jord/miljø ( Bioforsk , 2008 )

Year : 2008

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Det er både et politisk og helsefaglig ønske om økt forbruk av frukt og grønnsaker i Norge, og det er enighet om at det er nødvendig med god produktkvalitet for å oppnå dette. Grunnlaget for å oppnå bedre kvalitet, med spesiell fokus på god smak og helseeffekter, må være bedre kjennskap til hvordan de dyrkningsmessige faktorene påvirker disse.