Published 2009

Read in Norwegian

Publication details

Pages : 168–169

Year : 2009

Publication type : Chapter

Contributors : Bengtsson, Gunnar; Lea, Per; Seljåsen, Randi; Berentsen, Erling; Nilsen, Asgeir N.; Bjerke, F.; Dragland, Steinar

Part of : Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima ( Bioforsk , 2009 )

Year : 2009

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I et stort, kontrollert forsøk ble det funnet at sort hadde størst betydning, deretter kom jordtype, mens nitrogen- og kaliumnivå hadde minst betydning for sensorisk kvalitet av ferske gulrøtter. Myrjord ga høyere intensitet av syrlig smak, søtsmak, saftighet og hvithet enn sandjord eller morene. Temperaturen var lavere i myrjord enn i de andre jordene.