Published 2009

Read in Norwegian

Publication details

Pages : 166–167

Year : 2009

Publication type : Chapter

Contributors : Thomsen, Mette; Seljåsen, Randi; Bengtsson, Gunnar; Vittersø, Gunnar; Berentsen, Erling; Dragland, Steinar

Part of : Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima ( Bioforsk , 2009 )

Year : 2009

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Smak og kvalitet av gulrot og kålrot påvirkes av flere dyrkingsmessige faktorer som gjødsling, jordtype og angrep av insekter. For å forstå forbrukerens krav til gulrot og kålrot er det nødvendig å se bruken av disse i en bredere sosial sammenheng.