Published 2015

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-308-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Lorentzen, Grete; Østli, Jens; Egeness, Finn-Arne

Series : Nofima rapportserie 28/2015

Year : 2015

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I prosjektet «Holdbarhet på klippfisk» er hovedmålet å studere holdbarhet på ferdig produsert klippfisk ved ulike temperaturbetingelser for deretter å komme frem til en anbefalt holdbarhet. Et av delmålene er å studere alternativer til kassering av klippfisk som ikke er egnet til konsum grunnet synlig misfarging. Omfanget av kassert eller nedklasset klippfisk som er uegnet til konsum er et minimalt problem blant norske produsenter. Først og fremst fordi en ikke bruker ressurser på å produsere klippfisk av et råstoff (sløyd og hodekappet fisk) som ikke har tilstrekkelig kvalitet. Det har i forsøk utført ved Nofima vært vist at det er mulig å produsere fiskesaus fra nedklasset saltfisk. Det er i litteraturen beskrevet en rekke bioteknologiske anvendelser av rødmidd. Dette omfatter blant annet produksjon av vaskemidler, mykgjørere for tekstilindustrien, produksjon av lær og i ulike renseprosesser.

Contacts: