Published 2004

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-542-3

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Herland, Hilde; Heide, Morten; Tidemann, Even

Series : Nofima rapportserie 11/2004

Year : 2004

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Totalutnyttelse av fisk er i stort fokus. Fiskehoder er ett av biproduktene som utnyttes dårlig i Norge. Mesteparten havner på sjøen mens bare en svært liten andel tørkes utendørs og selges. Island derimot har industrialisert denne prosessen, og produserer store kvanta tørkede hoder som selges til Nigeria for 243 mill NOK (2002). Råstoffet som benyttes er torsk, sei og hyse. Det kunne i 2002 f. eks vært levert ett volum på 5600 tonn hoder til Vest-Finnmark (benyttes som modell), som igjen kunne gitt 1120 tonn tørkede hoder til en verdi på mellom 15 og 20 millioner NOK. Ved bruk av rimelig energi, som spillvarme, vil det være godt grunnlag for etablering av en industrialisert prosess. Flaskehalsene for lønnsom produksjon vil være å sikre en god råstoffbase, produsere kvaliteten og produktsortimentet som markedet vil ha, holde produksjonskostnadene lave og opprettholde betalingsvilligheten i det nigerianske markedet.

Contacts: