Skip to main content
Published 2006

Les på norsk

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-595-8

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Dreyer, Bent Magne; Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif

Series : Nofima rapportserie 19/2006

Year : 2006

Summary

Denne rapporten gir en oversikt over utviklingen av fangstbasert akvakultur, hvilke barrierer dette konseptet står overfor og hvilket potensial det har. I rapporten er det først og fremst rettet oppmerksomhet mot utviklingen i fangstbasert oppdrett av torsk og utviklingen fra årtusenskifte og frem til i dag. Rapporten er et oppdrag fra Villfiskforum, og den er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond.

Contacts: