Published 2006

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-585-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Storøy, Jostein

Series : Nofima rapportserie 11/2006

Year : 2006

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Dette dokumentet beskriver et forslag til ”beste praksis” for innføring av sporbarhet i norske fiskeribedrifter relatert til TraceFish standardene. Noen av områdene som beskrives er: • Hvordan komme i gang • Hvordan definere batchstørrelsen • Hvordan identifisere enhetene • Hvilken informasjon er viktigst å registrere for å innføre sporbarhet • Hvorfor er standardisering av informasjon viktig • Hvilket sporbarhetssystem anbefales • Hvordan registrere sammenhengen mellom enhetene

Contacts: