Published 2007

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-625-2

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Østli, Jens; Heide, Morten; Reiertsen, Merit; Nøstvold, Bjørg Helen; Bjørkevoll, Ingebrigt

Series : Nofima rapportserie 19/2007

Year : 2007

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Fiskeriforskning har i lengre tid drevet markedsforskning med utgangspunkt i klippfisk og Portugal. I denne rapporten har vi samlet de populærvitenskapelige artiklene som oppsummerer mange av de resultatene forskningen har gitt. Dette er artikler som tidligere er publisert i bransjetidskrifter. Vi håper denne artikkelsamling er en måte å ytterligere bidra til at forskningsresultatene spres til interesserte næringsaktører. Som den observante leser vil se, er alle bidragene (bortsett fra 3) kopier av artiklene slik de faktisk har stått på trykk. To av artiklene er ikke utgitt når denne rapporten avsluttes. Den siste har ved en inkurie aldri kommet på trykk.

Contacts: