Published 2008

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-657-3

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn I; Hardarson, Vidar

Series : Nofima rapportserie 26/2008

Year : 2008

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Forsøket undersøkte om lav vanntemperatur under blodtapping av torsk, lavere enn frysepunktet for blod, påvirket utblødningsgraden negativt sammenlignet med høyere temperaturer, ved 10, 30 og 60 minutters utblødningstid i RSW (kjølt sjøvann). Under 60 minutter utblødning ble RSW-temperaturene i blødetankene i snitt logget til: -1,8 ºC, -0,6 ºC, 0,6 ºC, 2,7 ºC og 9,4 ºC. Den laveste vanntemperaturen (-1,8 ºC) er lavere enn frysepunktet både for blod og fiskemuskel. Ved alle blødetidene i dette kaldeste vannet kunne det derfor oppstå frysing i bløggesnitt som eventuelt skulle hindre god utblødning, særlig ved de lengste blødetidene (30 og 60 min). Sensorisk vurdering av utblødningsgrad konkluderte med at utblødning i RSW ved lav temperatur (-2 ºC) ikke gav dårligere blodtapping enn utblødning like lenge ved høyere vanntemperaturer. I de to kaldeste vanntemperaturene var det også signifikant forskjell (p<0,05) i utblødningsgrad mellom 10 og 60 min blødetid, der 60 minutter gav bedre blodtapping enn 10 minutter. De relativt lave vanntemperaturene senket ikke temperaturen i bløggesnitt så mye, eller så raskt, at frysing av blodet påvirket blodtappingen negativt.

Contacts: