Published 2002

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-504-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Heide, Morten; Aschan, Michaela

Series : Nofima rapportserie 21/2002

Year : 2002

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Prosjektet har som hovedmål å kartlegge hvilke fangstområder og hvilken tid på året det forekommer svarte hoder i rekefangstene. Videre vil det kartlegges hvor i foredlingsprosessen proble¬mene oppstår/forsterkes. I undersøkelsen ble aktører fra industri-, flåte- og salgleddet intervjuet. Resultatene viser at forekomsten av svarthodereke kan variere både med år, sesong og felt. I industrien har moderne pro¬duksjonsprosesser i stor grad eliminert problemet med svarthodereke. For flåteleddet er svarthode¬reke derimot et problem ved produksjon av frosset eller kokt skallreke til konsum på den måten at mye svarthodereke i fangstene gir redusert pris. Dette ble bekreftet av salgs- og eksportbedrifter Fiskeriforskning har vært i kontakt med.

Contacts: