Published 2002

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-485-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Barstad, Harald; Eilertsen, Guro; Johnsen, Geir

Series : Nofima rapportserie 3/2002

Year : 2002

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Målet var å undersøke om torsk, sei og hyse kan landes usløyd og sløyes på land uten at det forringer kvaliteten på fisken og biproduktene; lever, gonader og mage/tarm. I Troms, Finnmark og Lofoten ble det gjort 5 forsøk med torsk, 3 med sei og 1 med hyse der fisken ble kjølelagret usløyd i 48 timer. Lengde, rund-/sløydvekt, kjønn, levervekt, gonadevekt og vekt mage/tarm ble registrert. Kvaliteten på fisken og biproduktene ble undersøkt sensorisk og kjemisk. Harskning ble analysert i leverolje av torsk. Kjemisk sammensetning og fettsyreprofil ble bestemt i lever fra torsk, sei og hyse. Gytemoden torsk med lite mageinnhold kunne uten stor risiko landes usløyd for sløying på land. Åtesprengt torsk, "loddetorsk" i Finnmark og "sildetorsk" i Lofoten egnet seg dårlig for landing usløyd, i alle fall ut over 12 timer etter fangst, etter 24 og 48 timer usløyd var faren stor for tæring, gallefarge og dårlig lukt i buken. Sei om høsten egnet seg heller ikke godt for landing usløyd ut over 12 timer etter fangst. Det ble bare gjort ett forsøk med hyse og det er for et lite grunnlag til å si noe sikkert om denne arten.

Contacts: