Published 2000

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-461-3

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Sørensen, Nils Kristian

Series : Nofima rapportserie 21/2000

Year : 2000

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Det er gjennomført forsøk med 4 ulike kjølemetoder på torsk. Torsken er kjølt i 11 døgn ved å "ise i kasser", kjølt i kar med "slurry is", "is og sjøvann" og "is og ferskvann". Utbytter og kvalitet ble målt under kjølelagringen og ved produksjon av filet og saltfisk. Kjølelagringen ga en kraftig vektøkning på torsk kjølt i "is og ferskvann", "slurry" og "is og sjøvann", mens fisk iset i kasser endret lite i vekt. Etter 11 døgns kjølelagring ble det ikke målt betydelige kvalitetsforskjeller, men inntil dag 4 hadde ”slurry” og ”is-sjøvann” høyere kvalitet. Saltfiskutbyttet etter 4, 7 og 11 døgn var gjennomgående best for fisk iset i kasser. Det var ingen entydig effekt på skinne- og filetutbyttet. Både ved kjølelagring og tining av filet var det et større vekttap på torsk i is-vann blandinger, enn på torsk iset i kasser. Beregner en utbytte fra torsken kommer opp av havet er totalutbyttet best for torsken iset i is-vann blandinger. Konklusjonen er at torsk lagret i is-vann blandinger øker sterkt i vekt under lagring, og den mister bare noe av vektøkningen ved produksjon av filet og saltfisk. Totalutbyttet for fisk lagret i is-vann blandinger blir derfor høyere enn for torsk lagret i kasser.

Contacts: