Published 2000

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-455-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Olsen, Jan Vidar; Carlehøg, Mats; Skjerdal, Taran

Series : Nofima rapportserie 16/2000

Year : 2000

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I rapporten sammenlignes tre metoder for utvanning av klippfiskbiter; tradisjonell utvanning, vakuumutvanning og utvanning med justert saltkonsentrasjon i vannet. Metodene sammenlignes med hensyn til jevnt saltinnhold i tykke og tynne biter, sensorisk kvalitet, mikrobiologisk kvalitet, og vektøkning. Utvanning med justert saltkonsentrasjon gav best utjevning av saltinnholdet. Alle metodene gav god sensorisk kvalitet, men de tynne bitene i den justerte metoden var signifikant forskjellige fra tilsvarende biter i de andre metodene og mer lik de tykke bitene. Den tradisjonelle metoden gav best mikrobiologisk kvalitet under utvanning og den justerte dårligst. Både utvanning med justert saltinnhold og vakuumutvanning gav høyere vektøkning enn tradisjonell utvanning.

Contacts: