Published 2009

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-721-1

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Joensen, Sjurdur

Series : Nofima rapportserie 39/2009

Year : 2009

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I prosjektet er det testet ut tiltak som kan redusere temperaturen i tørrfisk når solen skinner på fisken, mens den henger på hjell. Temperaturen er logget i tørrfisk med tiltak og tørrfisk uten tiltak, og denne temperaturen er holdt opp mot lufttemperaturen for se effekten av de ulike tiltakene. De tiltakene som er testet er:  Skjerming mot solen ved bruk av nettinger eller duker.  Kjøling av fisken ved tilføring av vann.  Kjøling ved bruk av vifte.  Effekten av hjellens utforming.  Effekten av hengetetthet. Resultatene viste at både bruk av skyggenetting og bruk av vann fungerte godt for å holde fisken nedkjølt. Bruken av vann er en teknikk som er praktisk vanskelig å gjennomføre og veldig dyr. Det er også mulig at vannet påvirker fiskens kvalitet og tørking negativt. Skyggenetting (70 %) gav god og stabil temperatursenking i tørrfisken. Et skyggenett vil trolig også være en billig løsning som kan fungere i praksis uten alt for store investeringer. Det er dokumentert at skyggenettet reduserer temperaturen i tørrfisken. I videre arbeid bør det avklares hvilken effekt denne temperatur senkingen har på tørrfiskkvaliteten. Forsøkene viser at det er mulig å styre deler av tørkeprosessen, samtidig som tørrfisknæringens ønske om videreføring av tradisjonell utetørking blir opprettholdt.

Contacts: