Published 2010

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-789-1

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Øines, Sigurd; Skuland, Aase Vorre

Series : Nofima rapportserie 25/2010

Year : 2010

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Gjennom en rekke forsøk ble det utviklet effektive varmebehandlingsmetoder for risgrøt og fiskesuppe. Det gikk mye raskere å varmebehandle suppen med risting enn uten. Det tok 67 minutter å oppnå en P90°C10°C -verdi på 10 min i suppen under statisk behandling og 11 minutter å oppnå samme P-verdi med risting. Det ble funnet at metodene for varmebehandling ga signifikante forskjeller i sensoriske egenskaper på fiskesuppen. Statisk varmebehandling ga mindre tyggemotstand i grønnsakene enn Shaka. Koking av grøt med risting ga et produkt med meget god konsistens, mens bruk av samme varmebehandlingsprogram uten risting resulterte i at risen ble liggende i en klump på bunnen av begeret uten å blande seg med melken. P100°C 9°C - verdien var også lavere ved koking i statisk autoklav.

Contacts: