Published 2010

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-787-7

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Iversen, Audun; Brustad, Thomas; Jahnsen, Sindre

Series : Nofima rapportserie 24/2010

Year : 2010

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Fiskeindustrien viser stor evne til å ta i bruk ny teknologi, til å automatisere og effektivisere. Men likevel er lønnsomheten lav. En viktig årsak til dette er at det er langt mellom de gode differensieringsstrategiene og de gode prisøkende innovasjonene. Vi peker i denne rapporten på behovet for å satse på kunnskap og kompetanse, kvalitet gjennom hele verdikjeden og tiltak for å utvikle nye strategier for å øke verdiskapingen, både gjennom differensiering av lite bearbeidet fisk og utvikling av foredlede produkter og merkevarer.

Contacts: