Skip to main content

Published 2010

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-747-1

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Esaiassen, Margrethe; Nøstvold, Bjørg Helen; Østli, Jens

Series : Nofima rapportserie 5/2010

Year : 2010

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

1. januar 2010 ble det innført obligatorisk merking av fangst-/slaktedato på alle ferske fiskeprodukter som omsettes til forbrukere i Norge. Det er antatt at denne informasjonen kan påvirke adferden til forbrukerne.

Prosjektet har hatt følgende mål:
1. Framskaffe informasjon om norske forbrukeres kunnskap om, samt holdninger, forventninger og krav til ferskhetsgrad på fisk kjøpt i detaljhandelen.
2. Kartlegge hvor viktig informasjon om fangst- og slaktedato er i forhold til pris og annen informasjon som lagringsforhold, produksjonsmåte og fangstområde.
3. Kartlegge gjennom praktiske forsøk ved hvilken ”produktalder” forbrukerne vil slutte å kjøpe/spise fersk fisk gitt at de a) ikke kjenner faktisk produktalder, og b) kjenner faktisk produktalder.

Resultatene fra prosjektet viser følgende:
• Mange norske forbrukere sier at de ikke vil kjøpe fersk fisk senere enn 3–4 dager etter fangst.
• Norske forbrukere tror fersk fisk har kortere holdbarhet enn den i virkeligheten har.
• Blindtester viser at forbrukerne ser og smaker liten forskjell på torsk som er islagret 2–15 dager etter fangst.
• Merking av fisk med fangstdato påvirker forbrukernes vurderinger i meget stor grad. Fisk som er lagret 2–4 dager etter fangst utløser høyere kjøpsvilje hos forbrukerne, mens fisk eldre enn en uke utløser lavere kjøpsvilje når produktene merkes med fangstdato.
• Fangstdato er generelt viktigere for forbrukernes kjøpsvilje enn holdbarhet og pris.

Contacts: