Skip to main content
Published 2014

Les på norsk

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-238-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen

Series : Nofima rapportserie 44/2014

Year : 2014

Summary

Denne rapporten omhandler resultatene fra prosjektet «Bearbeiding av makrell til røyking - fase 1: Muligheter og barrierer». Formålet med prosjektet var å fremskaffe pålitelig og næringsrelevant kunnskap som skal øke verdiskaping og markedsmessige muligheter for norsk makrell. Resultatene i dette prosjektet viser at dagens bearbeidede makrellprodukter ikke er godt nok tilpasset utenlandske røykeriers ønsker og behov. Utvikling av markedstilpassede makrellprodukter representerer en mulighet for norsk pelagisk industri og kan bidra til at industrien blir mindre avhengig av eksport av fryst rund makrell. Prosjektet har identifisert to markedsmuligheter for bearbeidede makrellprodukter til røyking:
• Sløyd (og hodekappet) makrell som kan anvendes direkte i produksjon til utenlandske røykerier
• Filet og/eller flaps av høy kvalitet

En suksessfull utvikling av disse produktene vil avhenge av at man klarer og utvikle produkter som kan forsvare produksjons- og utviklingskostnadene. I dette regnestykket må man også inkluderer verdien av restråstoffet fra videreforedling av makrell.

Contacts: