Published 2011

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-893-5

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Iversen, Audun

Series : Nofima rapportserie 27/2011

Year : 2011

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Matvareprodusenter lærer mye av hverandre. Nye matvaretrender og nye produktideer sprer seg fra matvare til matvare, og fra marked til marked. Dette prosjektet har sett på hva pelagisk konsumindustri kan lære av verdikjeder for andre næringsmidler. Vi har her sett på verdikjedene for kylling, kaffe og potet. Lærdommen er at det er mye å hente av kunnskap fra andre verdikjeder for mat. Men også at ulike forutsetninger hos de norske produsentene gir ulikt potensiale for å nyttiggjøre seg lærdommen. Sortimentsutvikling og forbrukerbehov er stikkord i alle casene. For kylling har vi sett på utviklingen av et sortiment med foredlede og lettvinte produkter, mens for kaffe og potet har vi sett på differensiering av en råvare. Opprinnelse, historiefortelling, jevn og forutsigbar kvalitet og prising av kvalitet er andre viktige stikkord. Det pekes på strategier næringen kan følge for økt verdiskaping og lønnsomhet, og for å utvikle sin rolle i verdikjeden.

Contacts: