Published 2012

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-011-3

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen

Series : Nofima rapportserie 27/2012

Year : 2012

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Det brasilianske markedet har blitt tilført stadig nye produkter som kan true posisjonen til norsk klippfisk. Konkurransen kommer i første rekke fra saltet fisk i opprevet form, og fryst utvannet fisk. Importen av slike produkter øker mer enn importen av norsk klippfisk. Markedsandelen til norsk klippfisk er derfor redusert fra 86 % til 61 % de siste 5 åra. De nye produktene som er introdusert i det brasilianske markedet har ulike fortrinn og truer ulike deler av norsk klippfiskeksport. Fryst utvannet torsk er et bekvemmelig, men kostbart alternativ til fullsaltet klippfisk av torsk. Portugal er største produsent av dette produktet. I 2011 kjøpte brasilianske forbrukere rundt 4.500 tonn fryst utvannet torsk. Det tilsvarer 10 % av det totale klippfiskmarkedet. Ser en utelukkende på kategorien klippfisk torsk har fryste utvannede produkter tatt 20–25 % av markedet. Saltet alaska pollock produsert i Kina selges ferdig opprevet i Brasil. Det er dermed enklere å tilberede enn klippfisk av sei som enten selges i biter med skinn og bein eller som hel flekket fisk. Mange forbrukere synes det er vanskelig å skjære opp klippfisk. De kinesiske produktene er dermed enklere å tilberede. Produktet er lavere priset og har en lysere farge enn sei.

Contacts: