Published 2000

Read in Norwegian

Publication details

Journal : Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi , vol. 10 , p. 7–12 , 2000

International Standard Numbers :
Printed : 0803-6799
Electronic : 1891-0998

Publication type : Academic article

Contributors : Østli, Jens

Issue : 1

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Hvalkjøtt er en gammel matvare i Norge, men stopp i hvalfangsten på slutten av 80-tallet og påfølgende begrenset fangst i årene etter samt turbulens rundt lovligheten av hvalfangsten har skapt en ny situasjon for nettopp hvalkjøtt som mat. I en fokusgruppestudie har Fiskeriforskning ønsket å kartlegge holdninger til hvalkjøtt. Særlig synes imaget til hvalkjøtt å være endret fra billig hverdagsmat til en mer eksklusiv vare. Det synes også mulig at hvalkjøtt kan være bærer av andre verdier enn matvarer generelt, kanskje den mest "politiske" matvare vi har i Norge. Hvalkjøtt sliter også med dårlig tilgjengelighet i dagligvaresektoren.