Published 2000

Read in Norwegian

Publication details

Journal : Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi , vol. 10 , p. 115–124 , 2000

International Standard Numbers :
Printed : 0803-6799
Electronic : 1891-0998

Publication type : Academic article

Contributors : Dreyer, Bent Magne

Issue : 2

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

De siste årene har det vært rettet mye oppmerksomhet mot ulike endringer i de lokale råvaremarkeder i fiskerinæringen. Samtidig er søkelyset i den generelle økonomiske debatten rettet mot positive og negative effekter av globalisering av produksjon og handel. I denne artikkelen diskuteres hvilke strategiske utfordringer lokal landbasert fiskeindustri står overfor når det lokale råvaremarkedet globaliseres. Artikkelen retter først oppmerksomheten mot hva som menes med globaliseringsbegrepet og ulike generelle kjennetegn ved globalisering. Samtidig drøftes det hvordan globaliseringen påvirker realismen i sentrale forutsetninger som ligger til grunn for økonomisk teori og strategi. Deretter beskrives endringer i det norske råvaremarkedet. Siste del av artikkelen drøfter hvilke strategiske utfordringer den lokale landbaserte fiskeindustrien møter i et globalt råvaremarked.

Contacts: